ebiznesfest.pl

Strona poświęcona pracy i biznesowi.

PoradnikiRozwój osobisty

Co po socjologii można robić?

Co po socjologii można robić?

W ostatnich latach bardzo dużą popularnością cieszy się socjologia. Jest ona zaliczana do grupy społecznych kierunków. Warto podkreślić, że zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym można studiować socjologię.

Kariera socjologa

Wśród przedmiotów w programie pierwszych semestrów studiów licencjackich można wymienić logikę, historię społeczną, podstawy socjologii, ekonomię, psychologię społeczną oraz podstawy statystyki. Studia socjologiczne są dla osób z otwartym umysłem, którzy są gotowi na przyswojenie wiedzy z rozmaitych dziedzin. Przez statystykę i bazy danych trzeba przebić się w ramach kształcenia. Teorii socjologicznych również jest sporo, a do tego należy przygotowywać badania fokusowe. Humaniści stanowią największy odsetek osób posługujących się dyplomem magistra socjologii. Należy jednak pamiętać, że w tej grupie można również znaleźć przedstawicieli nauk ścisłych. W tym artykule wyjaśnimy, co po socjologii można robić najlepiej. Jest wiele osób, którzy po studiach socjologicznych spełniają się w swojej profesji i znalazły ciekawą pracę. Przyszłość może wymuszać na tobie zmianę kwalifikacji zawodowych, ponieważ jest to zawód z grupy nadwyżkowej. Do wielu możliwości zawodowych otwiera drogę wybór tego kierunku. Socjolog odnajduje się w wielu sektorach rynkowych, ale najczęściej zajmuje się naukową pracą. W branży PR lub HR również można spotkać dobrych socjologów. W dużej mierze od branży i stanowiska uzależnione są zarobki socjologów. Najlepsi są w stanie zarobić nawet 10-15 tysięcy złotych. Bezpośrednio na uczelniach szukaj pracy, jeśli chcesz pracować naukowo w charakterze socjologa. Warto również sprawdzać urzędy, ponieważ tam absolwenci socjologii także są poszukiwani. Ofert pracy nie brakuje, jeśli chcesz wykorzystać swoje umiejętności w innej branży. Socjologia to z pewnością dobry kierunek studiów, który otwiera wiele możliwości rozwoju zawodowego. Bez problemu odnajdziesz się w pracy na rzecz państwowych instytucji, jeśli posiadasz wiedzę na temat problemów naszego społeczeństwa. Idealnym kandydatem na kuratora społecznego lub zawodowego jest absolwent socjologii ze względu na posiadane wykształcenie. Żeby pełnić funkcję kuratora zawodowego należy odbyć aplikację kuratorską i zdać egzamin państwowy. Warto mieć świadomość, że kuratorzy sądowi wykonują postanowienia sądów w sprawach wobec nieletnich, rodzinnych, a także karnych. Wśród obowiązków kuratora można wymienić prowadzenie kurateli nad ludźmi częściowo i całkowicie ubezwłasnowolnionymi oraz osobami poddanymi okresowi próby.

Praca po socjologii

Karierę w organach administracji rządowej można rozpocząć po ukończeniu studiów na kierunku socjologia. Drzwi do kariery w świecie human resources może otworzyć nam rozległa wiedza z zakresu nauk społecznych. Taka praca polega przede wszystkim na organizacji szkoleń podwyższających potencjał pracowników oraz na prowadzeniu procesów rekrutacyjnych. Nacisk na komunikację kładzie wiele specjalizacji dostępnych na studiach socjologicznych. Osoby, które zdecydują się iść tą drogą mogą poszukiwać pracy w charakterze specjalisty ds. PR w organizacjach społecznych oraz wielu firmach. Socjolog może odbyć dodatkowe szkolenia i zostać trenerem grupowym. Trenerzy grupowi wspierają zespoły w realizacji potencjału, który w nich drzemie. Świetnie sprawdzisz się jako pracownik agencji reklamowej, jeśli posiadasz wiedzę o tym, jak funkcjonują grupy. Badania socjologiczne pozwalają pogłębić wiedzę na temat funkcjonowania grup społecznych oraz społeczeństw. Po dokładnym przeczytania tego artykułu powinieneś wiedzieć, co po socjologii można robić.

Udostępnij