ebiznesfest.pl

Strona poświęcona pracy i biznesowi.

Poradniki

Jakie dokumenty wymagane są do rozpoczęcia windykacji

Jakie dokumenty wymagane są do rozpoczęcia windykacji

Jakie dokumenty są niezbędne do odzyskania należności, z których zapłatą zalegają klienci i kontrahenci firm?Na początek dobrze jest zgromadzić dokumenty potwierdzające fakt, że upłynął termin płatności za towary lub usługi, a pieniądze nie wpłynęły na konto. Wówczas można rozpocząć od tzw. windykacji polubownej.

Windykacja polubowna – jak to rozumieć?

Windykacja polubowna to szereg działań zmierzających do rozwiązania kwestii problemu zadłużenia. Ich efektem powinna być spłata całego długu. Windykacja polubowna opiera się na rozmowach prowadzących do konsensusu pomiędzy wierzycielem a podmiotem zalegającym mu z zapłatą. Obie strony porozumiewają się, na przykład, czy zadłużony może spłacić dług w ratach, a jeśli tak, to w jakiej wysokości i w jakich terminach. Po spłacie zadłużenia możemy mówić o zaspokojeniu roszczeń wierzyciela, na przykład firmy, której klient nie zapłacił faktury.

Ścieżka polubowna pozwala elastycznie podchodzić do każdej kwestii. Tym bardziej, że zarówno przyczyny popadnięcia w dług, jak i możliwości ich spłaty bywają różne. Doświadczeni specjaliści pomagają w wypracowaniu porozumienia między zadłużonym a wierzycielem. A wszystko po to, by doszło do spłaty zadłużenia na warunkach korzystnych dla obu stron.

Dokumenty niezbędne do wszczęcia polubownej windykacji

Wierzyciele, czyli na przykład różne firmy często decydują się na windykację polubowną, bo jest ona dla nich mniej kosztowna w porównaniu z rozwiązaniami prowadzonymi na drodze sądowej. Dodatkowo pozwala na zachowanie dobrych relacji z kontrahentami i klientami. Okazuje się, że dość dużo długów udaje się spłacić na tym etapie. Nie jest zatem wymagana ingerencja sądu, którego sposób działania jest ściśle opisany w ustawie i który korzysta ze ściśle określonych środków egzekwowania długów.

Jeśli zatem chcemy odzyskać dług na drodze polubownej, powinniśmy zgromadzić odpowiednią dokumentację. Przede wszystkim należy udowodnić, że roszczenie jest zasadne. Wierzyciel może zgłosić się do firmy windykacyjnej zaraz po upływie terminu płatności. Większość wierzycieli daje swoim kontrahentom i klientom  zalegającym z zapłatą jeszcze trochę czasu na uregulowanie należności.

Podstawą do nawiązania współpracy z firmą windykacyjną może być niezapłacona faktura, rachunek za telefon lub internet czy każdy inny dokument poświadczający obowiązek uiszczenia opłaty na rzecz wierzyciela w określonym terminie. Na kolejnych etapach windykacji przydatne mogą okazać się również inne dokumenty powiązane ze sprawą. Na podstawie danych z rachunków czy faktur, firmy windykacyjne mogą kierować do firm lub osób zadłużonych wezwania do zapłacenia zaległych środków pieniężnych.

Droga sądowa – kiedy i jakie dokumenty się przydadzą

Jeśli firma lub osoba zadłużona wykazuje chęć rozmowy i zamierza spłacić dług, wówczas istnieją realne szanse na zakończenie sprawy na drodze polubownej. Zdarza się jednak, że zadłużony nie reaguje na wezwania. Bierność zadłużonego może skłonić wierzyciela do wejścia na drogę sądową. Aby do tego doszło, wierzyciel powinien udowodnić, że podejmował próby odzyskania długu na drodze polubownej. Wcześniej jednak powinien złożyć wniosek do sądu.

W przypadku kierowania sprawy do sądu warto zgromadzić na starcie wszystkie wymagane dokumenty. Ich uzupełnianie na prośbę sądu może wydłużyć cały proces. Im więcej danych przekażemy sądowi, tym lepiej. Również na tym etapie należy przedstawić faktury, rachunki czy umowy. Może przydać się także korespondencja mailowa bądź listowna z zalegającym z zapłatą podmiotem. Na początek należy sporządzić pozew o zapłatę należności. Jeśli do zadłużonego zostało wysłane wezwanie do zapłaty, należy je dołączyć wraz z potwierdzeniem nadania. Niezbędny może okazać się także odpis z KRS czy wydruk CEiDG. Zwracajmy uwagę także na wymagane aneksy oraz załączniki.

Dlaczego warto wybrać windykację polubowną

Windykacja polubowna to szansa na szybsze rozwiązanie spraw dotyczących długów przy zachowaniu dobrych stosunków między wierzycielem a zadłużonym. Daje możliwość indywidualnego podejścia do każdej sprawy, jak również wdrożenia elastycznych ustaleń, np. rozłożenie długu na określone przez zadłużonego raty. Wierzyciel decydujący się na pomoc firmy windykacyjnej nie musi ponosić opłat sądowych, a przy tym poświęca mniej czasu np. na przygotowanie wymaganej dokumentacji.

Materiał zewnętrzny

Udostępnij