ebiznesfest.pl

Strona poświęcona pracy i biznesowi.

BiznesPrawo

Jakie są rodzaje umów o pracę? – odpowiadamy

Jakie są rodzaje umów o pracę? – odpowiadamy

Jakie są rodzaje umów o pracę? To pytanie jest bardzo powszechne wśród ludzi zainteresowanych tematem stosunków pracy.

Rodzaje umów o pracę

Jak wiadomo, umowy o pracę to pojęcie, które występuje w ustawie uznawanej za podstawę wśród aktów prawnych dotyczących umów o pracę. Mowa oczywiście o Kodeksie Pracy. Jak wiadomo, obecnie w obrocie istnieje kilka rodzajów umów o pracę. Warto dowiedzieć się więcej na temat tego, czym różnią poszczególne rodzaje umów, ponieważ wiedza ta może przydać się na każdym kroku ścieżki zawodowej. Jakie więc ustawa wymienia rodzaje umów? Pierwszym rodzajem jest umowa na czas próbny, która zawierana jest, jak nazwa wskazuje, na okres, w którym pracodawca może sprawdzić przydatność umiejętności pracownika. Umowa może być zawarta na czas określony i nieokreślony. Co ważne, istnieją również dodatkowe rodzaje umów tj. na zastępstwo oraz na czas wykonywania określonej pracy. Co ważne, te umowy zostały zniesione, ponieważ w 2016 roku weszła nowelizacja przepisów.

Umowa o pracę na czas określony – co to jest?

Jak wiadomo, umowy na czas określony nie mogą być nieustannie podpisywane przez pracownika, ponieważ pracodawca może zaoferować pracownikowi umowy na czas określony tylko do momentu aż suma miesięczna nie przekroczy 33 miesięcy. Co ważne, umowy na czas określony zostały również objęte limitem ilości, który polega na tym, że jedna firma może podpisać z pracownikiem wyłącznie 3 umowy tego rodzaju. Jak już wiadomo, umowa na czas określony ma nałożone limity ilościowe i czasowe. Jest to bardzo ważne, ponieważ po przekroczeniu tego limitu pracodawca musi podpisać z pracownikiem umowę na czas nieokreślony. Jakie są okresy wypowiedzenia przy umowie o pracę? Jak wiadomo, przy takiej umowie o pracę występuje kilka terminów wypowiedzenia. Jeśli pracownik pracuje na podstawie umowy o pracę zawartej na mniej niż 6 miesięcy, to okres ten wynosi 2 tygodnie. Jeśli umowa o pracę na czas określony została zawarta na nie mniej niż 6 miesięcy, to okres wypowiedzenia trwał będzie 1 miesiąc.

Najbardziej pożądanym rodzajem umowy o pracę jest umowa na czas nieokreślony. W przypadku takiej umowy o pracę na czas nieokreślony najważniejsze jest to, że przepisy chroniąca praw pracownika i pracodawcy są prawie identyczne. Każdy, kto chce czuć się bezpiecznie jako pracownik, powinien poznać przepisy Kodeksu Pracy oraz orzeczenia sądów, które rozpatrywały znaczenie tych przepisów. Co ważne, przy rozwiązywaniu umowy o pracę na czas nieokreślony pracodawca jest zobowiązany do podania konkretnej przyczyny zakończenia współpracy ze swoim pracownikiem.

Umowa na okres próbny – czym się charakteryzuje?

Bardzo istotną dla obrotu przedsiębiorstw instytucją jest zatrudnianie pracowników na umowę na okres próbny. Okres ten może trwać 3 miesiące i wtedy też pracodawcy mogą decydować się na takie zatrudnienie, jeśli chcą sprawdzić, czy aby na pewno pracownik będzie mógł odnaleźć się na stanowisku, które mu oferowano. Taka umowa o pracę jest wybierana przez pracodawców, ponieważ mogą oni sprawdzić umiejętności pracownika. Jak wiadomo, pracodawca nie naraża się na straty, ponieważ nie zatrudnia kogoś na dłuższy czas. Co ważne, taki rodzaj zatrudnienia ma też swoje zalety dla pracownika, ponieważ pracownik może bez problemu wejść w życie firmy i zapoznać się z jej tajnikami, bez konieczności podpisywania umowy na czas nieokreślony lub określony. Warto mieć na uwadze fakt, iż pracownik może stwierdzić, że nie do końca jest w stanie odnaleźć się w wykonywanej pracy, ponieważ nie odpowiada mu atmosfera czy system pracy. Jest to wygodne rozwiązanie dla obu stron umowy.

Udostępnij