ebiznesfest.pl

Strona poświęcona pracy i biznesowi.

Poradnik

O czym nie można zapomnieć przy organizacji imprezy masowej?

O czym nie można zapomnieć przy organizacji imprezy masowej?

Imprezy masowe to wydarzenia, w których bierze udział duża liczba osób, dlatego wymagają odpowiedniego przygotowania oraz zabezpieczenia. To na organizatorze spoczywa obowiązek wypełnienia wszystkich wymogów prawnych, które związane są z przeprowadzeniem imprezy masowej. Istotną kwestią jest bezpieczeństwo uczestników oraz ochrona mienia.. Jak zabezpieczyć się przed zagrożeniami, które mogą pojawić się na imprezie masowej, czy ochrona na imprezy jest niezbędna? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym tekście.

Wymogi prawne a impreza masowa

Imprezą masową nazywa się wydarzenie z dużą liczbą uczestników (w przypadku terenów zewnętrznych od 1000 osób, a w przypadku obiektów od 300 osób), które odbywa się na stadionach, halach sportowych oraz na terenie obiektów zewnętrznych i wewnętrznych. Nietrudno sobie wyobrazić, że przy takiej liczbie uczestników może dojść do incydentów zagrażających bezpieczeństwu zgromadzonych osób.. Wśród nich wymienia się: zagrożenia związane z tłumem, akty agresji, wybuchy paniki, wypadki, czy też akty wandalizmu.

Na organizatorze imprezy masowej ciąży obowiązek zabezpieczenia wydarzenia – ochrona imprez polega nie tylko na obecności pracowników ochrony, ale również na zgłoszeniu wydarzenia do odpowiednich służb porządkowych i ratowniczo-gaśniczych (Policja, Straż pożarna). Wójt, burmistrz lub prezydent musi wydać zgodę na przeprowadzenie imprezy masowej. Do tego organizator powinien przedstawić opinię od państwowego inspektora sanitarnego, w której zawarte są przewidywane zagrożenia związane z obiektem. Organizator musi też wyznaczyć kierownika do spraw bezpieczeństwa, który odpowiada za komunikację ze służbami porządkowymi i pracownikami ochrony fizycznej.

Zabezpieczenie imprez masowych – jak zapewnić bezpieczeństwo i komfort uczestnikom?

Ochrona imprez powinna być skuteczna, a przy tym dość dyskretna – tak, aby nie zakłócać zabawy uczestnikom imprezy czy wydarzenia. Na terenie, na którym ma miejsce impreza masowa, muszą być obecni  pracownicy ochrony fizycznej, a ich liczba powinna być dopasowana do liczby uczestników oraz do wielkości obiektu. Warto zadbać również o kontrolę dostępu – tym aspektem zazwyczaj zajmuje się agencja ochrony. Punkty kontroli bezpieczeństwa wspierają zabezpieczenie imprez – tutaj znakomicie sprawdzają się prześwietlarki RTG i wykrywacze metalu.

Techniczna ochrona na imprezy to także mobilne wieże do monitoringu oraz drony – urządzenia pomagają rejestrować wydarzenia, ograniczają liczbę aktów przemocy i wandalizmu, dlatego są świetnym narzędziem prewencyjnym. Co więcej, mogą pomóc obniżyć koszty związane z zabezpieczeniem imprezy i podnieść prestiż samego wydarzenia.

Warto wiedzieć, że doświadczony ochroniarz potrafi zarządzać tłumem, przeprowadzać akcje ewakuacyjne, a także udzielać pierwszej pomocy medycznej. Jak widać, ochrona na imprezy jest nieocenionym wsparciem dla służb porządkowych.

Udostępnij