ebiznesfest.pl

Strona poświęcona pracy i biznesowi.

BiznesPrawo

Wyjaśniamy, czym jest mobbing

Wyjaśniamy, czym jest mobbing

Wiele osób zastanawia się, czym jest mobbing. O tym zjawisku mówi się od kilku lat coraz częściej. Zawsze jest o nim głośno podczas skandali biznesowych lub politycznych.

Pojęcie mobbingu

Informacji o mobbingu można szukać w kodeksie pracy, a także w literaturze z zakresu zarządzania ludźmi. Większość osób kojarzy pojęcie mobbingu, ale niestety nie potrafi jasno określić, co ona oznacza. W tym artykule wyjaśnimy, czym jest mobbing, a także podpowiemy, jak można mu przeciwdziałać. Według kodeksu pracy mobbing oznacza działania lub zachowania skierowane przeciwko pracownikowi, które polegają na długotrwałym i uporczywym zastraszaniu lub nękaniu pracownika. Takie działania mogą wywołać u pracownika zaniżoną ocenę przydatności zawodowej. Można powiedzieć, że jest to świadome i uporczywe nękanie pracownika w sposób niewerbalny lub werbalny przez współpracowników lub przełożonych. Zły stan psychiczny pracownika jest najczęstszym skutkiem takiego zachowania. Zdarza się, że nękana osoba ma mocne stany lękowe. Należy pamiętać, że muszą jednocześnie zaistnieć wszystkie czynniki, żeby uznać konkretną osobę za ofiarę mobbingu. Przede wszystkim działania lub zachowania skierowane są przeciwko pracownikowi i mają charakter uporczywy oraz długotrwały. Muszą koniecznie polegać na nękaniu lub zastraszaniu, a celem oddziaływania może być ośmieszenie lub poniżenie pracownika. Skutkiem może być również wyeliminowane pracownika z zespołu. Warto podkreślić, że różne formy może przyjmować mobbing. Na różne aspekty życia zawodowego mogą wpływać wszelkie niepożądane działania. Mobbing ma negatywny wpływ na proces komunikacji oraz relacje międzypracownicze. Negatywnie wpływa na pozycję zawodową pracownika, a do tego wywiera szkodliwy wpływ na zdrowie. Wszelkie przejawy mobbingu trzeba zgłaszać jak najszybciej, ponieważ czas działa zawsze na niekorzyść ofiary. Po pewnym czasie taka osoba przyzwyczaja się już do mobbingu i uważa, że jest to normalne. Warto podkreślić, że pracownik powinien jak najszybciej zacząć działać, jeśli czuje, że jest ofiarą mobbingu. Powiadomienie o zaistniałym fakcie przełożonego jest pierwszym krokiem.

Pomoc ofiarom mobbingu

O pomoc należy zwrócić się do kierownictwa wyższego szczebla w sytuacji, kiedy mobberem jest przełożony ofiary. Trzeba wyjaśnić, że mobber to osoba mobbująca. Za odniesione krzywdy ofiara mobbingu może oczekiwać wymiernego odszkodowania. Osoby pokrzywdzone mogą starać się o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu fizycznym lub psychicznym. Wysokość odszkodowania jest określana przez sąd w oparciu o opinię lekarza biegłego. Odszkodowanie za straty poniesione wskutek zwolnienia się z pracy przez mobbing jest drugim możliwym świadczeniem. Trzeba jednak pamiętać, że przed sądem należy udowodnić, że mobbing rzeczywiście miał miejsce, jeśli chcemy starać się o zadośćuczynienie doznanych krzywd. Sąd decyduje o tym, czy mobbing rzeczywiście zaistniał. Niestety do łatwych nie należą sprawy dotyczące mobbingu. Z reguły rozpatrywane są przez bardzo długi czas i wymagają sprawdzenia różnych materiałów dowodowych oraz ustalenia wielu okoliczności. Ciężar udowodnienia, że osoba oskarżona faktycznie dopuściła się mobbingu leży po stronie ofiary. Warto mieć na uwadze, że dla ofiary jest to bardzo ciężkie, ponieważ zastraszone osoby nie wierzą we własne siły. Trudne i obciążające psychicznie może być codzienne funkcjonowanie w środowisku zawodowym. Przeciwdziałanie mobbingowi jest jednym z najważniejszych obowiązków pracodawcy. Po dokładnym przeczytaniu tego artykułu powinieneś wiedzieć, czym jest mobbing.

Udostępnij