Tutaj jesteś

Wyjaśniamy, czym jest mobbing?

19 października 2022 Biznes czym jest mobbing

Wiele osób zastanawia się, czym jest mobbing. O tym zjawisku mówi się od kilku lat coraz częściej. Zawsze jest o nim głośno podczas skandali biznesowych lub politycznych. W tym artykule wyjaśnimy, czym jest mobbing, a także podpowiemy, jak można mu przeciwdziałać.

Sprawdź także: Wyjaśniamy co to start up

Czym jest mobbing?

Mobbing to forma zachowania, która polega na systematycznym i długotrwałym nękaniu, zastraszaniu, poniżaniu lub izolowaniu jednej osoby przez inną lub grupę osób w miejscu pracy lub innej sytuacji społecznej. Ten rodzaj zachowania może mieć różne formy, w tym werbalne, psychiczne, fizyczne oraz emocjonalne, i może prowadzić do poważnych konsekwencji dla ofiary, takich jak stres, depresja, problemy zdrowotne, a nawet utrata pracy.

Według kodeksu pracy mobbing oznacza działania lub zachowania skierowane przeciwko pracownikowi, które polegają na długotrwałym i uporczywym zastraszaniu lub nękaniu pracownika. Takie działania mogą wywołać u pracownika zaniżoną ocenę przydatności zawodowej.

Można powiedzieć, że jest to świadome i uporczywe nękanie pracownika w sposób niewerbalny lub werbalny przez współpracowników lub przełożonych. Zły stan psychiczny pracownika jest najczęstszym skutkiem takiego zachowania. Zdarza się, że nękana osoba ma mocne stany lękowe. Należy pamiętać, że muszą jednocześnie zaistnieć wszystkie czynniki, żeby uznać konkretną osobę za ofiarę mobbingu.

Przede wszystkim działania lub zachowania skierowane są przeciwko pracownikowi i mają charakter uporczywy oraz długotrwały. Muszą koniecznie polegać na nękaniu lub zastraszaniu, a celem oddziaływania może być ośmieszenie lub poniżenie pracownika. Skutkiem może być również wyeliminowane pracownika z zespołu.

Warto podkreślić, że może przyjmować różne formy. Na różne aspekty życia zawodowego mogą wpływać wszelkie niepożądane działania. Mobbing ma negatywny wpływ na proces komunikacji oraz relacje międzypracownicze. Negatywnie wpływa na pozycję zawodową pracownika, a do tego wywiera szkodliwy wpływ na zdrowie.

Wszelkie przejawy mobbingu trzeba zgłaszać jak najszybciej, ponieważ czas działa zawsze na niekorzyść ofiary. Po pewnym czasie taka osoba przyzwyczaja się już do mobbingu i uważa, że jest to normalne. Warto podkreślić, że pracownik powinien jak najszybciej zacząć działać, jeśli czuje, że jest ofiarą mobbingu. Powiadomienie o zaistniałym fakcie przełożonego jest pierwszym krokiem.

Co należy się ofierze Mobbingu?

O pomoc należy zwrócić się do kierownictwa wyższego szczebla w sytuacji, kiedy mobberem jest przełożony ofiary. Trzeba wyjaśnić, że mobber to osoba mobbująca. Za odniesione krzywdy ofiara mobbingu może oczekiwać wymiernego odszkodowania.

Osoby pokrzywdzone mogą starać się o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu fizycznym lub psychicznym. Wysokość odszkodowania jest określana przez sąd w oparciu o opinię lekarza biegłego. Odszkodowanie za straty poniesione wskutek zwolnienia się z pracy przez mobbing jest drugim możliwym świadczeniem.

Trzeba jednak pamiętać, że przed sądem należy udowodnić, że mobbing rzeczywiście miał miejsce, jeśli chcemy starać się o zadośćuczynienie doznanych krzywd. Sąd decyduje o tym, czy mobbing rzeczywiście zaistniał. Niestety do łatwych nie należą sprawy dotyczące mobbingu. Z reguły rozpatrywane są przez bardzo długi czas i wymagają sprawdzenia różnych materiałów dowodowych oraz ustalenia wielu okoliczności.

Jak pomóc ofierze Mobbingu?

Pomoc ofiarom mobbingu jest niezwykle istotna, aby zapewnić im wsparcie emocjonalne, radę prawną oraz możliwość podjęcia działań mających na celu rozwiązanie sytuacji. Oto kilka sposobów, w jaki można pomóc osobom dotkniętym mobbingiem:

  1. Słuchanie i wsparcie emocjonalne: Posłuchaj ofiary mobbingu z empatią i zrozumieniem. Pozwól jej opowiedzieć o swoich doświadczeniach i uczuciach. Udzielaj wsparcia emocjonalnego, zapewniając jej poczucie, że nie jest sama i że jej uczucia są ważne.
  2. Zachęcanie do zgłoszenia: Zachęć ofiarę mobbingu do zgłoszenia sytuacji przełożonemu, działowi HR lub innemu odpowiedniemu organowi w firmie. Pomóż jej zebrać dowody i przedstawić sprawę w sposób klarowny i konkretny.
  3. Doradztwo prawne: Wskaż ofierze mobbingu na możliwość skonsultowania się z prawnikiem specjalizującym się w prawie pracy. Pomoc prawna może być niezwykle cenna w zrozumieniu jej praw oraz możliwości działań prawnych w przypadku mobbingu.
  4. Wspieranie w poszukiwaniu pomocy zewnętrznej: W razie potrzeby pomóż ofierze mobbingu znaleźć wsparcie zewnętrzne, takie jak terapia psychologiczna lub wsparcie grupy wsparcia dla osób dotkniętych mobbingiem.
  5. Tworzenie bezpiecznej przestrzeni: Stwórz bezpieczne i wspierające środowisko dla ofiary mobbingu, gdzie będzie mogła otwarcie rozmawiać o swoich doświadczeniach i uczuciach bez obawy przed osądzeniem.
  6. Pomoc w poszukiwaniu nowej pracy: Jeśli sytuacja w miejscu pracy jest nie do zniesienia, pomóż ofierze mobbingu w poszukiwaniu nowej pracy. Wspieraj ją w pisaniu CV, szukaniu ofert pracy i przygotowaniach do rozmów kwalifikacyjnych.
  7. Edukacja na temat mobbingu: Zachęcaj do edukacji na temat mobbingu w miejscu pracy i budowania świadomości na ten temat wśród współpracowników i pracodawców. Im więcej osób jest świadomych problemu, tym łatwiej jest mu przeciwdziałać.

Pomoc ofiarom mobbingu wymaga empatii, cierpliwości i zaangażowania. Ważne jest, aby ofiara czuła się wsparciem i zrozumieniem ze strony innych, co może pomóc jej przejść przez trudny okres i podjąć kroki w kierunku rozwiązania sytuacji mobbingowej.

Jak wystawić fakturę bez firmy?

Redakcja ebiznesfest.pl

Jesteśmy zespołem pasjonatów świata biznesu, marketingu i rozwoju osobistego. Naszym celem jest dostarczanie praktycznych porad, aktualnych informacji oraz inspirujących treści, które pomogą Ci rozwijać Twoją firmę, umiejętności i wiedzę.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jak otworzyć żabkę?

Jak otworzyć Żabkę?

24 kwietnia 2024

Jesteś zainteresowany reklamą?